imprezy integracyjne gra miejska

Gra miejska jest to  interaktywna forma poznawania miasta, jego historii, kultury oraz mieszkańców. Scenariusze gier są połączeniem integracji, zabawy oraz edukacji, gdzie podstawą jest praca zespołowa i osiągnięcie wspólnego celu. Gracze wykonują zadania poruszając się w miejskiej przestrzeni, która staje się planszą rozgrywki. Gra miejska może wplatać w swoje scenariusze wydarzenia historyczne, legendy, postacie i nieznane fakty z miasta.

Gracze otrzymują:

  • odbiorniki GPS, koperty z zadaniami,
  • denary do obstawiania wyników działań,
  • foto-karty,
  • informacje o kolejności działań.

Idealnym zakończeniem gry miejskiej jest lokalna restauracja, gdzie następuje podsumowanie wyników i wręczenie nagród dla najlepszej drużyny.

Oferta zawiera:

  • Obsługę instruktorów
  • Obsługę koordynatora
  • Realizację punktów programu
  • Transport obsługi i sprzętu na miejsce imprezy
  • Sprzęt niezbędny do realizacji imprezy
  • Przygotowanie materiałów dla uczestników